Usvojeni planovi 2004-2012

• Plan detaljne regulacije poslovnog kompleksa ''SUPERNOVA – MTK BEG 01'' (Sl. list grada Zrenjanina br. 2/12)
• Plan detaljne regulacije prostorne celine 2 „Mala Amerika“ (Sl. list grada Zrenjanina br. 24/12)
• Plana detaljne regulacije fabričkog kompleksa sintetičkog kaučuka u Elemiru (Sl. list grada Zrenjanina br. 22/11)
• Plan detaljne regulacije obilaznog puta oko Zrenjanina „Obilaznica“ (Sl.list grada Zrenjanina, br.21/10 i 22/10)
• Plan detaljne regulacije radnog kompleksa AD „Dijamant“ Zrenjanin („Sl. list grada Zrenjanina br. 14/09)
• Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa „Zlatne zore Perlez“ (Sl.list grada Zrenjanina, br.14/09)
• Plan detaljne regulacije „Asfaltne baze Zrenjanin – Klek“, (Sl.list grada Zrenjanina, br.14/09)
• Plan detaljne regulacije stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom „Mobipetrol“ (Sl.list grada Zrenjanina, br.03/09)
• Plan detaljne regulacije koridora lokalnog puta Zrenjanin – Lukino Selo (Sl.list grada Zrenjanina,br.14/09)
• Plan detaljne regulacije radne zone „Severozapad-Elemir“ u Zrenjaninu (Sl.list grada Zrenjanina,br. 24/08)
• Plan detaljne regulacije gasno kondeznog ležišta „Melenci – duboko“ (Sl.list opštine Zrenjanin, br.6/07)
• Plan detaljne regulacije brodogradilište „Bomex 4M“, (Sl.list opštine Zrenjanin, br.20/07)
• Plan detaljne regulacije „Jezero2“ (Sl.list opštine Zrenjanin, br.10/07)
• Plan detaljne regulacije radne zone „Jugoistok I“, Zrenjanin (Sl.list opštine Zrenjanin, br. 1/06)
• Plan detaljne regulacije dela radne zone 7 »Bagljaš-aerodrom« (izmene i dopune) („Sl.list opštine Zrenjanin“ бр. 4/04)
• Plan detaljne regulacije «Naftagas-Babatovo» Elemir („Sl.list opštine Zrenjanin“ бр. 4/04)
• Plan detaljne regulacije kompleksa »Centralna pijaca« u Zrenjaninu („Sl.list opštine Zrenjanin“ бр. 4/04)