Organizaciona struktura

organizaciona-sema660

 Organizaciona struktura Direkcije može se podeliti na tri nivoa:

•  Direkcija kao celina

•  Sektori

•  Projekti - radni zadaci

Projekti ili radni zadaci obavljaju se unutar jednog ili više odeljenja. S obzirom da je projekat - radni zadatak osnovni organizacioni entitet Direkcije, njegovo praćenje u integrisanom informacionom sistemu je osnovni uslov za uspešno upravljanje i planiranje.

 

U sastavu Direkcije nalaze se tri sektora:

- sektor imovinsko-pravnih, finansijskih i informatičkih poslova,

- sektor pripreme za izradu tehničke dokumentacije, održavanja komunalne infrastrukture i opštih poslova

- tehnički sektor 

 

Sektro imovinsko-pravnih, finansijskih i informatiČkih poslova:

•  Odeljenje imovinsko-pravnih poslova,

•  Odeljenje finansijsko-knjigovodstvenih poslova,

•  Odeljenje informatičkih poslova i objedinjene naplate.

 

Sektor pripreme za izradu tehničke dokumentacije, održavanja komunalne infrastrukture i opštih poslova čine:

•  Odeljenje opštih poslova

•  Odeljenje održavanja komunalne infrastrukture

•  Odeljenje pripreme za izradu urban. planova i teh. dokumentacije.

 

Tehnički sektor čine:

•  Odeljenje prostornog i urbanistickog planiranja,

•  Odeljenje saobraćaja i puteva

•  Odeljenje uredenja gradjevinskog zemljišta iinvesticija.