Postupci nabavki na koje se ne primenjuje Zakon

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku automobilskih guma, broj 5-2 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku Usluge održavanja klima, broj 22 – Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku Usluge održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija, broj 21 – Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku Usluge održavanja električnih instalacija, broj 20 - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku automobilskih guma, broj 5 - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku Usluge održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija, broj 21 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku materijla za održavanje higijene, broj 4 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku goriva za vozila, broj 6 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku vode za vodomat, broj 7 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku alkoholnih i bezalkoholnih pića i raznih prehrambenih proizvoda (reprezentacija), broj 8 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku usluga održavanja kopir aparata, broj 17 - Preuzmi

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku usluga osiguranja zaposlenih i imovine, broj 23 -Preuzmi, Osiguranje Računari - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku materijala za tekuće održavanje, broj 2 - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala, broj 3 - Preuzmi, Tabela - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za pružanje usluge u vezi bezbednosti i zdravlja na radu, broj 19 - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za pružanje usluge Interneta, broj 13 - Preuzmi

Poziv za podnošenje ponuda za uslugu održavanja računarske opreme, broj 16 - Preuzmi